Tin nhắn
Thông báo
Thỏa thuận
Phổ thông
Đà Nẵng
7 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cẩm Lệ
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
Thỏa thuận
Đại học
Đà Nẵng, Khu vực lân cận Đà Nẵng
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Đà Nẵng
7 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
7.5 - 8 Triệu
Phổ thông
Đà Nẵng
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Đà Nẵng
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Đà Nẵng
Thỏa thuận
Phổ thông
Đà Nẵng
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Thỏa thuận
Đại học
Quận Sơn Trà