Tin nhắn
Thông báo
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
6 - 20 Triệu
Trung học Phổ thông
Thanh Khê, Khu Vực Lân Cận Đà Nẵng
7 - 8 Triệu
Đại học
Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Đà Nẵng
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn
20 - 25 Triệu
Đại học
Đà Nẵng
15 - 20 Triệu
Đại học
Đà Nẵng
Thỏa thuận
Đại học
Đà Nẵng
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng