Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 18 việc làm phù hợp!
7 - 9 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
30/09/2023
8 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
30/11/2023
6 - 8.5 Triệu
Phổ thông
Quận Hải Châu
30/09/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Cẩm Lệ
30/09/2023
6.5 - 9.5 Triệu
Không yêu cầu
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
30/09/2023
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
31/10/2023
17 - 18 Triệu
Không yêu cầu
Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn
30/09/2023
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn
30/09/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
30/09/2023
3 - 7 Triệu
Phổ thông
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
30/11/2023
Từ 6 Triệu
Trung cấp
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Cẩm Lệ
30/09/2023
5 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn
30/09/2023
3 - 7.5 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê
26/10/2023
6 - 7 Triệu
Phổ thông
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Khu vực lân cận Đà Nẵng
20/10/2023
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Khu vực lân cận Đà Nẵng
21/10/2023
6 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Cẩm Lệ, Huyện Hòa Vang, Khu Vực Lâ
30/12/2023
5 - 6 Triệu
Cao đẳng
Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Liên Chiểu
16/12/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Quận Hải Châu
12/12/2023
QC