Tin nhắn
Thông báo

Bảng Giá Đăng Tin VIP


Bảng giá bên dưới đã giảm từ 8-12% - theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong quý 2 của trung tâm.
CỐ ĐỊNH THỨ 1 Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày 225.000 VND
1 Tuần 720.000 VND
2 Tuần 1.350.000 VND
1 Tháng 2.600.000 VND
2 Tháng 5.100.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 2 Đang được sử dụng

(Có thể đăng ký vào ngày 23/06/2023 06:00) ?

Thời gian Giá tiền
2 Ngày 200.000 VND
1 Tuần 670.000 VND
2 Tuần 1.250.000 VND
1 Tháng 2.400.000 VND
2 Tháng 4.700.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 3 Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày 180.000 VND
1 Tuần 630.000 VND
2 Tuần 1.150.000 VND
1 Tháng 2.250.000 VND
2 Tháng 4.400.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 4 Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày 170.000 VND
1 Tuần 580.000 VND
2 Tuần 1.100.000 VND
1 Tháng 2.100.000 VND
2 Tháng 4.000.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 5 Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày 160.000 VND
1 Tuần 540.000 VND
2 Tuần 990.000 VND
1 Tháng 1.890.000 VND
2 Tháng 3.760.000 VND
VỊ TRÍ NỔI BẬT Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày (giá dùng thử) 45.000 VND
1 Tuần 270.000 VND
2 Tuần 450.000 VND
1 Tháng 810.000 VND
2 Tháng 1.530.000 VND
Đã bao gồm phí VAT(10%)
28/08/2020