Thông báo

Trung Tâm Anh Ngữ IEC

141 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng


0 /10
+0 vote
Trung tâm Anh ngữ IEC năm 2017 với sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam thành công dân toàn cầu để thúc đẩy sự thịnh vượng, và giúp họ thay đổi thế giới theo hướng tích cực hơn. Hiện nay IEC có 2 chi nhánh với tổng học sinh hơn 500, và 60 nhân sự từ các phòng ban. IEC cũng là đối tác đào tạo tin cậy của 40 trường mâm non trên thành phố Đà Nẵng.