Thông báo

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong

Tầng 3 Tòa Nhà TP Bank, 152 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam


0 /10
+0 vote
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (hay TPBank) là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được thành lập ngày 05/05/2008 bởi các cổ đông chủ chốt gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.