Tin nhắn
Thông báo

Công Ty TNHH MTV TMDV LD Bank

Lầu 2 - 264 Dường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng


0 /10
+0 vote
- Ldbank chuyên cung cấp tuyển dụng nhân sự cấp cao có quy trình tuyển dụng rõ ràng và cụ thể. Sự hiệu quả của nó đã được chứng minh qua thời gian bởi các khách hàng và ứng viên của chúng tôi. - Chúng tôi, cam kết mang đến từng công việc phù hợp, chất lượng cho các ứng viên cũng như cho các nhà tuyển dụng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình đối với cuộc sống người lao động gắn kết với các doanh nghiệp.