Thông báo

Công ty TNHH MTV Hệ thống & Cáp điện Bumhan

Lô E2, đường số 3 và số 7, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng


10 /10
+1 vote
Công ty TNHH MTV Hệ thống & Cáp điện Bumhan là một công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hiện đang thực hiện đầu tư vào Việt Nam ngành sản xuất Cáp điện tàu thủy, dân dụng. Công ty TNHH MTV Hệ thống & Cáp điện Bumhan là một công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hiện đang thực hiện đầu tư vào Việt Nam ngành sản xuất Cáp điện tàu thủy, dân dụng.