Thông báo

Công Ty TNHH KL Maritime

357 Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng


0 /10
+0 vote
Công ty KL Maritime hiện là Công ty hợp tác với Ngân hàng nước ngoài thành lập văn phòng ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Công ty đang cần tuyển một số vị trí về lĩnh vực tín dụng.
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Đà Nẵng
31/01/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Đà Nẵng
30/01/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Đà Nẵng
31/01/2022