Tin nhắn
Thông báo

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

43 Ninh Tốn, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng


10 /10
+2 vote
Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt được thành lập và hoạt động từ tháng 4/2009, với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ cung ứng lao động (Outsourcing Services); Dịch vụ Hợp thực hóa lao động (Staffing services); Dịch vụ Tính lương (Payroll services); Dịch vụ Hỗ trợ bán hàng (Fieldforce services); Dịch vụ Bảo hiểm xã hội (Insurance services); Dịch vụ hỗ trợ hành chính (Back office Services); Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax Services) Lĩnh vực cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt · Dịch vụ cung ứng lao động – Outsourcing Services · Dịch vụ Hợp thực hóa lao động – Staffing services · Dịch vụ Tính lương – Payroll services · Dịch vụ Hỗ trợ bán hàng – Fieldforce services · Dịch vụ Bảo hiểm xã hội – Insurance services · Dịch vụ hỗ trợ hành chính – Back office Services · Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân – Personal income tax Services · Dịch vụ Giao hàng chặng cuối – Last mile delivery services