Thông báo
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ HOÀNG LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ HOÀNG LAND

123 Huỳnh Tấn Phát, Hải Châu, Đà Nẵng

https://lehoangland.com.vn/


10 /10
+2 vote
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ HOÀNG LAND
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: LE HOANG LAND JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt: LE HOANG LAND JSC.
Mã số doanh nghiệp: 0401865297
Địa chỉ trụ sở chính: 123 Huỳnh Tấn Phát, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Đến 20 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
29/05/2022
7 - 9 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng
29/05/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Đà Nẵng, Quận Hải Châu
29/05/2022
5 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Quận Hải Châu
27/05/2022