Thông báo

PQR Corp

Lô 15 Khu B2 – 3, Đường Nguyễn Phước Lan, P. Hòa Qúy, Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.


0 /10
+0 vote
6 - 30 Triệu
Không yêu cầu
Quận Ngũ Hành Sơn
17/07/2022
6 - 300 Triệu
Phổ thông
Quận Ngũ Hành Sơn
08/07/2022
Lô 15 Khu B2 – 3, Đường Nguyễn Phước Lan, P. Hòa Qúy, Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.